Nazwa projektu:

OTWARCIE „CENTRUM SZKOLENIOWO-WYCHOWAWCZEGO HARCERSKIEJ AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Opis:

Otwarcie lokalu Okręgu